Home

 

 

Visie NCAD

       
   

1) De kennis van de automotive historie is van wezenlijk belang voor investeringen in nieuwe technologieën en transities. Het is van groot belang om de werking van de automotive - en mobiliteit sector goed te kunnen begrijpen om een betere projectie te kunnen vormen van de toekomst (toegepaste geschiedkunde).

2) Autotechnische - en autohistorische kennis is van grote waarde voor het (rijdend) mobiele erfgoed.

     

Missie NCAD

   

  

 

1) Het bevorderen van kennis van en kwaliteit van onderzoek over de ontwikkelingen van de auto - industrie en het bijdragen aan de discussie over mobiliteit van de toekomst door het ontsluiten van het archief en beschikbaarstelling van de inhoud van het archief. Hiermee wordt een effectieve discussie over mobiliteit van de toekomst en een efficiënte uitvoering daarvan bevorderd.

2) Het bevorderen van kennis over de historie van de auto (en autotechnologie) door het uitbreiden en ontsluiten van het archief en daarmee het belang van het historisch (cultureel) erfgoed te ondersteunen.

     

ANBI

   
 

Het NCAD is een culturele ANBI-instelling. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Meer info:
Belastingdienst: U doet een gift aan een culturele ANBI

 

Bestuur

Ir. Drs. P.D. (Peter) van der Koogh, voorzitter
M.L.H.M. (Marc) van Doorne, penningmeester
Dr. Ing. G.P.A. (Gijs) Mom
Dr. Ir. A.J.Q. (Fons) Alkemade
Ing. J.P.M. (Jean-Pierre) Heijster

 

Raad van Advies

Willem Posthumus Meyjes (Conam), Pim van de Werd (NAA, NAV), Lambert van der Meulen

 
   

 

 

 

 

Downloads

Beleidsplan / uitgeoefende activiteiten
Financiele verantwoording 2018 / 2017 / 2016 / 2015